Thời hạn: Trước ngày 15/4/2020. Thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động (đợt 1 năm 2020)

Mọi ý kiến xin gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng), số 168 phố Hàn Thuyên, thành phố Nam Định hoặc Email: thiduanamdinh@gmail.com trước ngày 15/4/2020. 

  Danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động (đợt 1 năm 2020)

I. Huân chương Độc lập hạng Nhì

1. Cơ quan Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh.

II. Huân chương Lao động hạng Nhất

1. Văn phòng Tỉnh ủy;

2. Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy;

3. Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Trường, thành phố Nam Định.

III. Huân chương Lao động hạng Nhì

* Cá nhân:

1. Ông Lê Huy Điệp, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Quyết Tiến, huyện Giao Thủy.

IV. Huân chương Lao động hạng Ba

* Tập thể:

1. Hội Nông dân huyện Trực Ninh;

2. Nhân dân và cán bộ xã Trực Chính, huyện Trực Ninh.

* Cá nhân:

1. Ông Lương Hùng Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;

2. Ông Vũ Minh Lượng, Chánh Thanh tra tỉnh;

3. Ông Nguyễn Văn Thư, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

4. Ông Vũ Văn Vọng, Trưởng phòng, Phòng Hành chính, Văn phòng Tỉnh ủy;

5. Ông Triệu Đức Kiểm, Chủ tịch Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác