Thời hạn: trước ngày 19 tháng 11 năm 2021. Thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba

Mọi ý kiến xin gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng), số 168 phố Hàn Thuyên, thành phố Nam Định hoặc Email: thiduanamdinh@gmail.com trước ngày 19/11/2021./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác