Thời hạn: Trước ngày 20/8/2022. Thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba
1. Đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho:
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định.

2. Đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho:

- Trường Trung học cơ sở Nam Hồng, huyện Nam Trực.

- Trường Trung học cơ sở Hải Long, huyện Hải Hậu.

Mọi ý kiến xin gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - khen thưởng), số 168 phố Hàn Thuyên, thành phố Nam Định hoặc Email: thiduanamdinh@gmail.com trước ngày 20/8/2022./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác