Thời hạn: Trước ngày 21/4/2022. Thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động (đợt 1 năm 2022)

I. HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA:

1. Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định.

II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

1. Câu lạc bộ Thiên Trường tỉnh Nam Định.

III. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA:

* TẬP THỂ:

1. Ban Tổ chức Huyện ủy Trực Ninh;

2. Phòng Nội vụ huyện Trực Ninh;

3. Phòng Nội vụ huyện Giao Thủy;

4. Nhân dân và cán bộ xã Giao Phong, huyện Giao Thủy;

5. Nhân dân và cán bộ xã thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh;

6. Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư phát triển Trường An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

* CÁ NHÂN:

1. Ông Đinh Trung Bộ, Giám đốc Công ty TNHH đóng tầu Trung bộ, huyện Giao Thủy.

Mọi ý kiến xin gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - khen thưởng), số 168 phố Hàn Thuyên, thành phố Nam Định hoặc Email: thiduanamdinh@gmail.com trước ngày 21/4/2022. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác