Thời hạn: Trước ngày 22/4/2019. Lấy ý kiến Dự thảo Hướng dẫn một số nội dung về tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng trong các trường mầm non công lập thuộc UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
Chi tiết nội dung dự thảo

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác