Thời hạn: Trước ngày 27/7/2022. Thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
Mọi ý kiến xin gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - khen thưởng), số 168 phố Hàn Thuyên, thành phố Nam Định hoặc Email: thiduanamdinh@gmail.com trước ngày 27/7/2022./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác