Thời hạn: Trước ngày 27/8/2019: Thông báo đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với ngành giáo dục - đào tạo tỉnh năm học 2018-2019

1. Trường Trung học cơ sở Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định;

2. Trường Trung học cơ sở Điền Xá, huyện Nam Trực;

3. Trường Mầm non Giao Phong, huyện Giao Thủy.

Mọi ý kiến xin gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng), số 168 phố Hàn Thuyên, thành phố Nam Định hoặc Email: thiduanamdinh@gmail.com trước ngày 27/8/2019./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác