Thời hạn trước ngày 28 tháng 5 năm 2021 Xin ý kiến góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi

Nội dung chính của công văn như sau: 

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021, Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi

Theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nội vụ đề nghị quý cơ quan góp ý bằng văn bản đối với đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi, gửi về Bộ Nội vụ (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) trước ngày 28 tháng 5 năm 2021 để Bộ Nội vụ hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ xem xét, quyết định

Chi tiết nội dung xin ý kiến và ý kiến đóng góp tại đường link dưới đây

https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/xin-y-kien-gop-y-ho-so-de-nghi-xay-dung-luat-luu-tru-sua-doi.htm?fbclid=IwAR2GzGpvUhVKva_wrCXtCbB51Mi5qTRyxh9Vb4hEwZ6M7ojKLK4wVbJxC4M

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác