Thời hạn: trước ngày 30/4/2021. Thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động (đợt 1 năm 2021)

1. Huân chương Độc lập hạng Nhì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Huân chương Lao động hạng Nhất: Nhân dân và cán bộ huyện Trực Ninh.

3. Huân chương Lao động hạng Nhì:

- Nhân dân và cán bộ xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng;

- Ông Trần Văn Dĩnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư phát triển Trường An, thành phố Nam Định.

4. Huân chương Lao động hạng Ba:

* Tập thể:

- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hải Hậu;

- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Xuân Trường;

- Nhân dân và cán bộ thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường.

* Cá nhân:

- Ông Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh;

- Ông Nguyễn Thành Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Giao Thủy;

- Ông Nguyễn Văn Thư, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ông Trần Văn Quang, Trưởng phòng, phòng Tổ chức - Pháp chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ông Triệu Đức Kiểm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định, thành phố Nam Định.

Mọi ý kiến xin gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng), số 168 phố Hàn Thuyên, thành phố Nam Định hoặc Email: thiduanamdinh@gmail.com trước ngày 30/4/2021./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác