Thời hạn: Trước ngày 30/4/2023. Thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động (đợt 1 năm 2023)

I. HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định.

II. HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHÌ

1. Nhân dân và cán bộ thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

III. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

1. Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Nam Định

2. Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh Nam Định

3. Phòng Nội vụ huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Mọi ý kiến xin gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng), số 168 phố Hàn Thuyên, thành phố Nam Định hoặc Email: thiduanamdinh@gmail.com trước ngày 30/4/2023. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác