Thời hạn: Từ 02/6/2020 - 16/6/2020: Thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Mọi ý kiến xin gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng), số 168 phố Hàn Thuyên, thành phố Nam Định hoặc Email: thiduanamdinh@gmail.com trước ngày 16/6/2020.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác