Thông báo lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tố dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định

Hồ sơ bao gồm các Dự thảo: Tờ trình của UBND tỉnh; Đề án của UBND tỉnh; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Mọi ý kiến xin gửi về Sở Nội vụ (phòng Xây dựng chính quyền), số 168 phố Hàn Thuyên, thành phố Nam Định.

Chi tiết các Dự thảo xem tại đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác