Thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011-2020

* Tập thể:

1. Nhân dân và cán bộ huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

2. Nhân dân và cán bộ huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

3. Nhân dân và cán bộ huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

4. Nhân dân và cán bộ huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

5. Nhân dân và cán bộ huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

6. Nhân dân và cán bộ huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

7. Nhân dân và cán bộ huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

8. Nhân dân và cán bộ huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

* Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Phùng Hoan, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Nam Định.

Mọi ý kiến xin gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng), số 168 phố Hàn Thuyên, thành phố Nam Định hoặc Email: thiduanamdinh@gmail.com.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác