image banner
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
11424/SNV-VTLT
Ngày bắt đầu: 19/05/2024
Ngày kết thúc: 19/06/2024
Lượt xem:16
21392/SNV-XDCQ
Ngày bắt đầu: 14/05/2024
Ngày kết thúc: 14/06/2024
Lượt xem:58
31392/SNV-XDCQ
Ngày bắt đầu: 14/05/2024
Ngày kết thúc: 14/06/2024
Lượt xem:65
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1843/SNV-TĐKT
Ngày bắt đầu: 29/03/2024
Ngày kết thúc: 29/04/2024
Lượt xem:480
2
Ngày bắt đầu: 08/04/2024
Ngày kết thúc: 19/04/2024
Lượt xem:393
3
Ngày bắt đầu: 08/04/2024
Ngày kết thúc: 19/04/2024
Lượt xem:453
42753/SNV-TCBM
Ngày bắt đầu: 31/10/2023
Ngày kết thúc: 30/11/2023
Lượt xem:3291
52494/SNV-XDCQ
Ngày bắt đầu: 27/09/2023
Ngày kết thúc: 27/10/2023
Lượt xem:2132
6
Ngày bắt đầu: 26/09/2023
Ngày kết thúc: 26/10/2023
Lượt xem:1626
72516/SNV-BTG
Ngày bắt đầu: 03/10/2023
Ngày kết thúc: 20/10/2023
Lượt xem:1469
8
Ngày bắt đầu: 15/08/2023
Ngày kết thúc: 28/08/2023
Lượt xem:1569
9..../2023/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 26/07/2023
Ngày kết thúc: 26/08/2023
Lượt xem:1849
10 /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 14/07/2023
Ngày kết thúc: 14/08/2023
Lượt xem:1904
11……/2023/NĐ-CP
Ngày bắt đầu: 22/02/2023
Ngày kết thúc: 31/03/2023
Lượt xem:2327
12Luật số: ……/2023/QH15
Ngày bắt đầu: 02/01/2023
Ngày kết thúc: 15/03/2023
Lượt xem:1629
13 /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 12/11/2022
Ngày kết thúc: 12/12/2022
Lượt xem:1551
141325/SNV-VTLT
Ngày bắt đầu: 12/07/2022
Ngày kết thúc: 12/08/2022
Lượt xem:1702
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1