Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại các trường hạ trong tỉnh

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định tổ chức An cư kiết hạ tại 8 điểm trường hạ trong tỉnh: Trường hạ Trúc Lâm Thiên Trường dành cho Tăng Ni thành phố Nam Định, huyện Mỹ Lộc và Tăng Ni sinh trường TCPH Nam Định; Trường hạ chùa Cổ Lễ, huyện Trực Ninh dành cho Tăng Ni huyện Trực Ninh; Trường hạ chùa Hoành Nha Chính, xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, dành cho Tăng Ni huyện Giao Thủy; Trường hạ chùa Cẩm, xã Yên Dương, huyện Ý Yên dành cho Tăng Ni huyện Vụ Bản và huyện Ý Yên; Trường hạ chùa Phúc Sơn, xã Hải Trung, huyện Hải Hậu dành cho Tăng Ni huyện Hải Hậu; Trường hạ chùa Trà Lũ Trung, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, dành cho Tăng Ni huyện Xuân Trường; Trường hạ chùa Tây Lạc, xã đồng Sơn, huyện Nam Trực dành cho Tăng Ni huyện Nam Trực; Trường hạ chùa Liêu Hải, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng dành cho Tăng Ni huyện Nghĩa Hưng. Năm 2022, 8 điểm trường hạ có sự tham gia của 602 tăng ni và tăng ni sinh.

Từ ngày 19/8/2022 đến ngày 29/8/2022, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ đã tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo tới tăng, ni tại các trường hạ: Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh và Nam Trực; nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của chức sắc, động viên chức sắc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt về đất đai, xây dựng tại các cơ sở thờ tự.

Tại các hội nghị, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ và yêu cầu các tăng, ni tham dự nghiêm túc, tiếp thu, tích cực trao đổi với giảng viên những vấn đề còn vướng mắc./.

Một số hình ảnh tuyên truyền tại các trường hạ

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác