Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định tổ chức An cư kết hạ năm 2022

Năm 2022, trên toàn tỉnh có 08 địa điểm an cư tập trung, đó là: Trường hạ Trúc Lâm Thiên Trường dành cho Tăng Ni thành phố Nam Định, huyện Mỹ Lộc và Tăng Ni sinh trường TCPH Nam Định; Trường hạ chùa Cổ Lễ, huyện Trực Ninh dành cho Tăng Ni huyện Trực Ninh; Trường hạ chùa Hoành Nha Chính, xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, dành cho Tăng Ni huyện Giao Thủy; Trường hạ chùa Cẩm, xã Yên Dương, huyện Ý Yên dành cho Tăng Ni huyện Vụ Bản và huyện Ý Yên; Trường hạ chùa Phúc Sơn, xã Hải Trung, huyện Hải Hậu dành cho Tăng Ni huyện Hải Hậu; Trường hạ chùa Trà Lũ Trung, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, dành cho Tăng Ni huyện Xuân Trường; Trường hạ chùa Tây Lạc, xã đồng Sơn, huyện Nam Trực dành cho Tăng Ni huyện Nam Trực; Trường hạ chùa Liêu Hải, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng dành cho Tăng Ni huyện Nghĩa Hưng, với tổng số Tăng Ni đi An cư Kết hạ là 602 vị.

Thời gian tổ chức An cư kết hạ từ ngày 14/6/2022 đến ngày 11/9/2022 (tức ngày 16/5 đến ngày 16/8 năm Nhâm Dần). Được biết, Ban tổ chức Hạ trường chính thức tổ chức lễ Khai pháp tại các địa điểm hạ từ ngày 21/6/2022 đến 1/7/2022 (tức ngày 23/5/ đến 3/6 năm Nhâm dần).

An cư Kết hạ là truyền thống tập trung tu học của Tăng Ni. Tham dự khóa an cư, các tăng ni được học tập các nội dung nội điển Phật giáo như: thuyết giảng kinh, giảng Luật học, diễn giải Phật pháp và trao đổi nghiệp vụ cần thiết. Ngoài ra, còn có chương trình do đại diện các cơ quan của tỉnh, thành phố và huyện phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, thông tin tình hình thời sự mới trong và ngoài nước nhằm giúp Tăng Ni thực hiện tốt đường hướng “Đạo pháp, Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội” và có những hoạt động tôn giáo thiết thực phục vụ đời sống văn hóa tâm linh trong cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là dịp để Tăng Ni, Phật tử gặp gỡ trao đổi, nâng cao kiến thức, trí tuệ và đạo hạnh, thực hiện tinh thần lục hòa cộng trụ, vô ngã vị tha theo đúng tinh thần giới luật Phật chế. Ba tháng an cư cũng chính là cơ sở để tính tuổi Đạo của Tăng Ni Phật giáo./.

Một số hình ảnh khai pháp tại địa điểm trường hạ Trúc Lâm Thiên Trường

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác