Bộ Nội vụ Quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp lưu trữ Việt Nam và Quỹ Từ thiện vì chất lượng cuộc sống

Theo đó, Sáng 19/3, tại Trung tâm hội nghị quốc tế, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu thành lập Hội Doanh nghiệp lưu trữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027. Tại Đại hội, bà Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ đã công bố Quyết định số 54/QĐ-BNV ngày 24/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội Doanh nghiệp lưu trữ Việt Nam. Qua đó, Hội Doanh nghiệp lưu trữ Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các doanh nghiệp lưu trữ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện thành lập; với mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Đất nước. Hội hoạt động trên phạm vi cả nước trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ lưu trữ gồm: bảo quản, chỉnh lý, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc, số hóa tài liệu lưu trữ không thuộc danh mục bí mật nhà nước; nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ.

                                          Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ Thang Thị Hạnh công bố Quyết định thành lập                                              Hội Doanh Nghiệp Lưu trữ Việt Nam tại Đại hội 

          Quỹ từ thiện vì chất lượng cuộc sống được Bộ trưởng Bộ Nội vụ chính thức cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ tại Quyết định số 187/QĐ-BNV ngày 16/3/2022. Theo nội dung Điều lệ đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ công nhận, Quỹ Từ thiện vì chất lượng cuộc sống (Quỹ) là Quỹ từ thiện hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ cá nhân, tổ chức bị sự cố do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội như người nghèo, người có bệnh hiểm nghèo, gia đình chính sách để góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của các đối tượng nhận hỗ trợ. Quỹ được hình thành từ nguồn tài sản đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tự tạo nguồn thu trên cơ sở vận động, tiếp nhận tài trợ, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tự nguyện đóng góp tài sản, tài chính theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động hỗ trợ theo đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ.

Quỹ hoạt động theo nguyên tắc: Thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; tự nguyện, tự tạo tài sản, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ; tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ công nhận, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động chính của Quỹ; công khai, minh bạch về tổ chức hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của Quỹ; không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động và có phạm vi hoạt động toàn quốc; có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật./.        

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác