Bộ tượng Trúc Lâm Tam Tổ chùa Phổ Minh, Nam Định được công nhận bảo vật quốc gia

Bộ tượng Trúc Lâm Tam Tổ gồm 3 pho tượng: Tượng Đệ nhất Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tượng Đệ nhị Tổ Pháp Loa và tượng Đệ Tam Tổ Huyền Quang.

Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn trong tư thế nằm nghiêng tại chùa Phổ Minh
 

Tượng Pháp loa (bên trái) và tượng Huyền Quang (bên phải) tại chùa Phổ Minh

Đây là một trong 5 hiện vật tại Nam Định được công nhận là bảo vật quốc gia hiện nay gồm: Tượng Phật A Di Đà thời Lý, đang lưu giữ tại chùa Ngô Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; Bộ chân đèn và lư hương gốm men thời Mạc, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Nam Định (được công nhận đợt 2 tại Quyết định số 2599/QĐ-TTg, ngày 30/12/2013); Lan can thành bậc có niên đại đầu thế kỷ XII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Nam Định (được công nhận đợt 3, tại Quyết định số 53/QĐ-TTg, ngày 14/01/2015);  Mô hình nhà thời Trần, thế kỷ XIII - XIV, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Nam Định (được công nhận đợt 4, tại Quyết định 2382/QĐ-TTg, ngày 25/12/2015); Bộ tượng trúc Lâm Tam Tổ (được công nhận đợt 11, tại Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 30/01/2023).

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác