Đại hội đại biểu Hội người mù tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027

Hội Người mù tỉnh hiện có 2.985 hội viên. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “tàn nhưng không phế”, nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua, cán bộ, hội viên Hội Người mù tỉnh luôn nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn để hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; quan tâm chăm lo giúp đỡ nhau về tinh thần, vật chất, cùng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Hội Người mù các cấp trong tỉnh luôn quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, có việc làm ổn định, mở các lớp dạy nghề như xoa bóp, bấm huyệt cho hội viên, trang bị kiến thức nghề phù hợp với sức khỏe và khả năng của hội viên. 5 năm qua, Hội Người mù các cấp trong tỉnh đã tổ chức 35 lớp đào tạo, tập huấn cho hơn 400 lượt hội viên học chữ và các nghề xoa bóp, bấm huyệt, chăn nuôi, trồng trọt, mây tre đan, làm tăm.... Đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 12,4% so với tổng số hội viên; 100% hội viên được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 98,3% hội viên được hưởng trợ cấp thường xuyên...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của Hội Người mù tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời yêu cầu Hội Người mù tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho hội viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương, chính sách liên quan đến người khuyết tật để cán bộ, hội viên người mù phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực, tự cường, không cam chịu số phận, vươn lên trong cuộc sống. Tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển hội viên cả về số lượng, chất lượng, xây dựng cơ sở hội vững mạnh; thường xuyên đổi mới nội dung chương trình sinh hoạt phù hợp trong tình hình mới. Tích cực chăm lo công tác hướng nghiệp, dạy nghề, nâng cao trình độ cho cán bộ, hội viên. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, MTTQ tăng cường phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 6 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2017-2022; 9 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương của Hội Người mù Việt Nam. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá mới gồm 14 người; bầu Đoàn đại biểu gồm 07 người dự Đại hội Hội Người mù Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027, đồng chí Trần Xuân Dương Chủ tịch Hội Người mù tỉnh khoá VIII tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội khoá IX, nhiệm kỳ 2022-2027./. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác