Đại hội đại biểu Người Công giáo tỉnh Nam Định xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII thành công tốt đẹp

 Nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua, với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào Công giáo tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19… Thông qua các phong trào thi đua góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, đã có 892 lượt xứ, họ được công nhận đạt danh hiệu “Xứ, họ tiên tiến” và 151.761 lượt hộ gia đình Công giáo được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình Công giáo gương mẫu”. Hoạt động của Ủy ban ĐKCG tỉnh ngày càng ổn định, đi vào chiều sâu và hướng về cơ sở. Nổi bật là, phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng” do Ủy ban ĐKCG tỉnh khởi xướng được giáo dân tích cực, hưởng ứng tham gia. Trong 5 năm (2017-2021), người Công giáo đã cùng với nhân dân trong tỉnh hiến hơn 180ha đất nông nghiệp và đất thổ cư; mở rộng đường giao thông trong thôn xóm, xây dựng NTM.

Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ vừa qua, 11 tập thể và 16 cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" giai đoạn 2017-2022.   Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước Ủy ban ĐKCG và đồng bào Công giáo tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Ủy ban ĐKCG tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vận động đồng bào Công giáo tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động. Phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; mở rộng hình thức hỗ trợ để các hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Tăng cường huy động nội lực và khai thác mọi tiềm năng thế mạnh của người Công giáo tham gia sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá, tạo ra nhiều việc làm, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường xây dựng đoàn kết tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; các hoạt động từ thiện bác ái; tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình có công với đất nước. Ủy ban ĐKCG tỉnh cần bám sát các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, phù hợp để vận động nhân dân tham gia. Tiếp tục hướng mạnh về cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào Công giáo, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền giải quyết ngay từ cơ sở.Đại hội đã suy cử 52 vị tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nam Định nhiệm kỳ mới, tiếp tục suy cử Linh mục Hoàng Văn Tuấn đảm nhiệm cương vị Chủ tịch. Một số hình ảnh tại Đại hội./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác