Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Tham dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cùng 333 đại biểu đại diện cho 9,7 triệu hội viên Người cao tuổi trên cả nước.

Phát biểu tại khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, tình hình đất nước có nhiều diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, làm ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức Hội NCT. Song được Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, sự phối hợp có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, các bộ ban ngành, đoàn thể, các cấp hội viên NCT cả nước đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả thiết thực, hoàn thành các tiêu chí Đại hội V đề ra; các chương trình công tác hội và nhiệm vụ được Chính phủ giao đạt nhiều kết quả nổi bật. Vai trò của NCT tiếp tục được phát huy trong xây dựng Đảng, chính quyền, gìn giữ phát triển các giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc; gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, tổ chức lễ hội… Tích cực tham gia vào các phong trào xây dựng nông thôn mới, làm kinh tế giỏi, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo...

Qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương đội ngũ cán bộ Hội các cấp đã tâm huyết, trách nhiệm, tích cực trong chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi và trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khẳng định: Trong 5 năm qua, Hội NCT tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Hội phụ lão cứu quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Tư tưởng, quan điểm, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với NCT tiếp tục được quán triệt, phổ biến sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đối với NCT. Hội NCT các cấp đã và đang phát huy tốt vai trò là tổ chức xã hội, đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của NCT, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước.

Để tiếp tục phát huy vai trò của NCTvà tổ chức Hội trong giai đoạn mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Chấp hành khóa VI cần kế thừa, phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội NCT Việt Nam sớm đi vào cuộc sống, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Tin tưởng rằng, Hội NCT các cấp tiếp tục “Đoàn kết, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tăng cường bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 93 vị tham gia vào Ban Chấp hành công tác hội khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương được bầu là Chủ tịch Trung ương Hội NCT khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.


 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa và chúc mừng Ban Chấp hành Hội NCT nhiệm kỳ mới  2021-2026

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác