Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc mừng giáo xứ Bách Tính nhân dịp Lễ Noel 2022

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đã chúc mừng Linh mục Hoàng Văn Tuấn và bà con giáo dân giáo xứ Bách Tính nói riêng, bà con giáo dân trong tỉnh nói chung đón Lễ Noel 2022 và năm mới 2023 an lành, hạnh phúc. Thông tin tới Linh mục Hoàng Văn Tuấn, các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2022 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển ổn định: 13/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) được quan tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu; đến nay, toàn tỉnh có 182/204 xã, thị trấn (chiếm 89,2%) đạt chuẩn NTM nâng cao. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được duy trì, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được chăm lo. Trong thành quả chung đó có sự đóng góp tích cực của các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo trong tỉnh nói chung và Giáo xứ Bách Tính nói riêng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, các vị chức sắc tôn giáo tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chúc mừng Linh mục Hoàng Văn Tuấn và bà con giáo dân giáo xứ Bách Tính, xã Nam Hồng (Nam Trực).

Thay mặt Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và bà con giáo dân giáo xứ Bách Tính, Linh mục Hoàng Văn Tuấn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và bày tỏ niềm vui trước những kết quả mà tỉnh đạt được. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tập hợp, đoàn kết, động viên các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần vào sự phát triển của tỉnh./. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác