Giới thiệu các quy định mới về hoạt động tôn giáo
Đ/c Dương Ngọc Tấn, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ khai mạc hội nghị
Đến dự có Đồng chí Dương Ngọc Tấn, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ và Đồng chí Bùi Đức Long, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo công tác tôn giáo của tỉnh chỉ đạo và khai mạc lớp học. Hội nghị đã được nghe Ông Nguyễn Khắc Huy, Vụ trưởng Vụ pháp chế -Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi sự cần thiết ban hành Nghị định số 92/2012/NĐ-CP nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong Nghị định số 22/2005/NĐ-CP và thực hiện Nghị quyết số 54/2010/NQ-CP về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ, đảm bảo cho các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo được hoạt động thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật. Nghị định 92/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013 gồm có 5 chương, 14 mục, 46 điều. Nghị định này có nhiều điểm bổ sung, điểu chỉnh và quy định mới so với Nghị định số 22/2005/NĐ-CP như bổ sung quy định về hoạt động tại cơ sở tín ngưỡng gồm việc cử người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng hàng năm tại cơ sở; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã… Nghị định cũng bổ sung quy định về đăng ký sinh hoạt tôn giáo; điều kiện để đăng ký sinh hoạt tôn giáo, thời hạn và điều kiện để được công nhận và tổ chức tôn giáo; bổ sung về quy định về quản lý đối với các trường đào tạo tôn giáo có tuyển sinh người nước ngoài; quy định về việc cải tạo, nâng cấp, xây mới các công trình tín ngưỡng, tôn giáo. Nghị định có một số điểm mới hoàn toàn như quy định về hoạt động tôn giáo tại cơ sở được xếp hạng di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh; về sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Ngoài ra, Nghị định mới cũng quy định bổ sung về thủ tục hành chính theo hướng rút gọn, đơn giản hoá như quy định rõ số lượng hồ sơ gửi đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; thời hạn trả lời các tổ chức, cá nhân tôn giáo là ngày làm việc và đều được rút ngắn. Nghị định cũng quy định rõ việc tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp; trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong việc tiếp nhận hồ sơ. Qua hội nghị chức sắc các tôn giáo hiểu rõ các quy định của nghị định để trong quá trình hành đạo được thuận lợi, đồng thời tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo./.

Các tin khác