Hiệp hội Nông nghiệp sạch tỉnh Nam Định tổ chức đại hội Khoá II, nhiệm kỳ 2022-2027

Trong nhiệm kỳ 2017-2021, bộ máy tổ chức của Hiệp hội đã cơ bản ổn định và từng bước được kiện toàn. Hiệp hội được thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, phối hợp hoạt động để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội viên. Hoạt động của Hiệp hội nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của nông nghiệp sạch tại tỉnh, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhiệm kỳ vừa qua, Hiệp hội đã triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ hội viên, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Phối hợp với các đơn vị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, hỗ trợ hội viên tham gia sản xuất, kinh doanh theo chuỗi liên kết giá trị với 32 chuỗi. Tổ chức sản xuất an toàn áp dụng các chương trình quản lý chất lượng sản phẩm tiên tiến HACCP, quy phạm sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP. Phát triển các sản phẩm OCOP, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, kiểm soát bảo đảm chất lượng sản phẩm, minh bạch thông tin về sản xuất, kinh doanh của các hội viên; chú trọng hỗ trợ hội viên phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp hội viên... Hiệp hội còn thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội, phục vụ cộng đồng, nâng cao trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp thành viên.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022-2027, Hiệp hội Nông nghiệp sạch tỉnh Nam Định tiếp tục xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh. Tập trung hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, xúc tiến thương mại và hội nhập; đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh công tác thông tin pháp luật kinh tế, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Đồng thời, chú trọng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong các hoạt động kinh tế, tranh chấp thương mại, và có quan hệ gắn kết với các cơ quan Nhà nước để nắm bắt chủ trương, định hướng của tỉnh để triển khai phát triển mục tiêu của Hiệp hội, khuyến khích hội viên nỗ lực vươn lên phát triển sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hiệp hội Nông nghiệp sạch tỉnh Nam Định đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần cùng các cấp, ngành, địa phương hoàn thành tốt chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hiệp hội cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục những khó khăn, nỗ lực vượt qua thách thức để xây dựng Hiệp hội phát triển vững mạnh, trở thành động lực tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của tỉnh tăng trưởng mạnh, bền vững, góp phần gia tăng thu nhập cho nông dân và xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở các địa phương./. 

Một số hình ảnh tại Đại hội

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác