Hội nghị công tác Phật sự năm 2021 của Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định

Tham dự và chứng minh có HT. Thích Thanh Lương, HT. Thích Thanh Nghị, đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Quảng Hà, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Chủ toạ hội nghị; TT. Thích Tâm Thiệu, Thích Tâm Vượng, Thích Thanh Thịnh, Ni trưởng Thích Đàm Hiền, đồng Phó BTS GHPGVN tỉnh cùng toàn thể Tăng Ni trong BTS GHPGVN tỉnh.