Hội nghị kiện toàn các chức danh Ban Trị sự và triển khai một số công tác Phật sự quan trọng năm 2022 của Ban Trị Sự GHPG Việt Nam tỉnh Nam Định

Tham dự hội nghị có HT. Thích Thanh Lương, HT. Thích Thanh Nghị - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Quảng Hà - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Chủ toạ hội nghị; TT. Thích Tâm Thiệu, Thích Thanh Thịnh, Ni trưởng Thích Đàm Hiền - Phó BTS GHPGVN tỉnh cùng toàn thể Tăng Ni trong BTS GHPGVN tỉnh.

Hội nghị đã công bố quyết định 060/QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN ngày 01 tháng 3 năm 2022 về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định khoá X, nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, thành phần Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định có 52 thành viên, gồm 2 thành viên Ban Chứng minh, 18 thành viên Ban Thường trực và 32 uỷ viên, do Hoà thượng Thích Quảng Hà làm Trưởng Ban Trị sự. Đồng thời, triển khai một số công tác Phật sự quan trọng, như triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nam Định tới toàn thể Tăng Ni trong tỉnh; công tác An cư kết hạ năm 2022 vẫn giữ nguyên 8 địa điểm an cư kết hạ, các điểm an cư kết hạ thực hiện nghiêm theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, theo quy định công tác phòng chống dịch Covid-19 của địa phương; về tấn phong Giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, Phật giáo tỉnh nhà đề nghị tấn phong Giáo phẩm Hoà thượng 6 vị, 1 vị Ni trưởng...

Văn phòng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Nam Định báo cáo về công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp cho 104 Tăng Ni sinh khoá VII và công tác tuyển sinh khoá VIII nhận được 53 hồ sơ ứng tuyển của 8 tỉnh, như Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hoá, Lào Cai...

Kết thúc hội nghị, Hoà thượng Thích Quảng Hà nhấn mạnh trong nhiệm kỳ này Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tiếp tục vận động chư Tăng Ni, Phật tử chấp hành nghiêm các đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phong trào xây dựng chùa tinh tiến đóng góp nhiều hơn vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh nhằm xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, đồng thời chư Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà nỗ lực, cố gắng lập nhiều thành tích tốt dâng lên chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IX diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào cuối năm 2022.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác