Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 ngành QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo tại tỉnh Đồng Nai

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo sau khi dịch bệnh được kiểm soát, đồng thời nhấn mạnh 9 yêu cầu, nhiệm vụ mới trong công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo. Thứ trưởng đề nghị tập trung đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mặt công tác của toàn Ngành trong 6 tháng đầu và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; chia sẻ những kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo đã luôn bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, kỷ luật hành chính để chủ động tổ chức triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng; đã tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Nội vụ nhiều chủ trương công tác lớn trong QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo; kịp thời phát hiện và tham mưu xử lý đối với các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo, tạo sự đồng thuận trong chức sắc, tín đồ và  quần chúng nhân dân. Công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, góp phần ổn định tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trong cả nước. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo của ngành vẫn còn một số hạn chế về các vấn đề đất đai liên quan đến tôn giáo, các hoạt động tôn giáo chưa được công nhận gia tăng và hoạt động truyền đạo trên không gian mạng đặt ra nhiều vấn đề mới,…

Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc về chính sách, pháp luật, nghiệp vụ trong quá trình thực hiện công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương và đề xuất các giải pháp thực hiện với Bộ Nội vụ và các cấp có thẩm quyền.

Đại biểu Ban Tôn giáo địa phương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà biểu dương một số kết quả nổi bật của ngành QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo: Công tác tham mưu xây dựng chính sách, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo đã được triển khai kịp thời, hiệu quả; công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được tăng cường, đẩy mạnh và đổi mới với nhiều hình thức, nội dung phong phú; công tác vận động, chức sắc, chức việc các tôn giáo và đồng bào có đạo được triển khai bài bản, hiệu quả, tạo sự gắn bó giữa giáo hội các tổ chức tôn giáo với chính quyền; công tác đối ngoại tôn giáo và đấu tranh nhân quyền tiếp tục được duy trì và phát huy; công tác tham mưu xử lý, giải quyết vấn đề đất đai liên quan đến tôn giáo tiếp tục được quan tâm, triển khai. Bộ trưởng cũng đề nghị toàn ngành QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo cần khẩn trương tham mưu lãnh đạo Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP; tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chuyên trách làm công tác QLNN về tôn giáo theo hướng chuyên gia, chuyên sâu, đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác