Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Nam Định

Tham dự hội nghị có HT. Thích Thanh Lương, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Quảng Hà, Phó chủ tịch HĐTSTƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Chủ toạ hội nghị; TT. Thích Tâm Thiệu, Thích Tâm Vượng, Thích Thanh Thịnh, Ni trưởng Thích Đàm Hiền, đồng Phó trưởng Ban BTS GHPGVN tỉnh cùng toàn thể Tăng Ni trong BTS GHPGVN tỉnh tham dự.