Hội thảo khoa học “Công giáo Nam Định - Lịch sử và hiện tại”

Đề dẫn hội thảo do lãnh đạo Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày nêu rõ, hội thảo chọn địa bàn nghiên cứu là Công giáo Nam Định với ý nghĩa đây là nơi đón nhận hạt giống Tin Mừng đầu tiên, nơi khai mở công cuộc truyền đạo Công giáo vào Việt Nam và cũng là mảnh đất ghi lại dấu ấn những trang sử đầu tiên của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Ngày nay, Nam Định là một trong những tỉnh có số lượng đồng bào theo đạo Công giáo lớn (chiếm hơn 25% dân số toàn tỉnh), trong đó riêng Giáo phận Bùi Chu hiện có hơn 427 nghìn giáo dân. Với đường hướng hoạt động “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, bà con Công giáo tích cực đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Trong lịch sử kháng chiến, Nhà nước đã ghi nhận công lao to lớn của đồng bào Công giáo Nam Định vào sự nghiệp chung của dân tộc với nhiều tấm gương anh hùng liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Do vậy, hội thảo “Công giáo Nam Định - Lịch sử và hiện tại” như sợi dây gắn kết Công giáo với dân tộc, quá khứ với hiện tại, lịch sử và tương lai trong hành trình “kính Chúa, yêu nước” của Giáo phận Bùi Chu.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh nhấn mạnh, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong những năm qua tỉnh Nam Định luôn xác định công tác tôn giáo là trách nhiệm, nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, là cơ sở quan trọng để thực hiện  đoàn kết tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã làm tốt công tác tôn giáo, nhất là công tác vận động chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Công giáo “Sống tốt đời đẹp đạo”, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hội thảo khoa học “Công giáo Nam Định - Lịch sử và hiện tại” được tổ chức vào dịp các tín đồ theo đạo Công giáo trên toàn thế giới nói chung và đồng bào Công giáo tỉnh Nam Định nói riêng đang chuẩn bị đón mừng Noel năm 2022. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, là diễn đàn khoa học có chiều sâu, toàn diện về lý luận và thực tiễn, đánh giá những kết quả mà các chức sắc, tín đồ đạo Công giáo đã đóng góp cho giáo hội cũng như xã hội trong những năm qua. Các ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học, đại biểu, chức sắc tôn giáo tham luận tại hội thảo là cơ sở, dữ liệu quan trọng, đồng thời là kinh nghiệm để tỉnh Nam Định nói riêng, các tỉnh trong cả nước nói chung vận dụng vào thực tiễn nhằm tiếp tục xây dựng, củng có vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Hội thảo “Công giáo Nam Định - Lịch sử và hiện tại” đã nhận được 39 tham luận của các nhà khoa học, học giả, chức sắc tôn giáo; trong đó 10 tham luận được trình bày trực tiếp tại hội thảo và nhiều ý kiến phát biểu làm rõ những nội dung đại biểu quan tâm. Thông qua Hội thảo góp phần làm rõ hơn những đóng góp của Công giáo ở Nam Định với dân tộc và Giáo hội, từ đó đề xuất chính sách phát huy nguồn lực Công giáo trong xây dựng, phát triển đất nước thời gian tới./.

Một số hình ảnh tại Hội thảo


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác