Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tôn giáo tại huyện Trực Ninh
Đ/c Nguyễn Danh Cường - PGĐ sở - Trưởng ban Tôn giáo chủ trì Hội nghị

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Đại Thắng – Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo một số phòng, ban, cơ quan chuyên môn của huyện. Toàn cảnh Hội nghị 


Hiện nay, trên địa bàn huyện hiện có 02 tôn giáo chính là Phật giáo và Công giáo, trong đó tín đồ đạo Phật chiếm khoảng 35% , Công giáo chiếm 22,5% dân số toàn huyện. Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo luôn được các cấp chính quyền quan tâm, thực hiện có hiệu quả; đã hướng dẫn các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo mà Nhà nước công nhận. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Các hoạt động thuần túy tôn giáo ngày càng ổn định bảo đảm tuân thủ pháp luật. Mối quan hệ giữa các tổ chức tôn giáo với chính quyền từng bước được cải thiện. Tại hội nghị, các đại biểu ở huyện đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về tôn giáo trên địa bàn huyện. Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về tôn giáo có lúc, có nơi chưa thống nhất; công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh, Nghị định và các văn bản pháp luật liên quan đến tôn giáo chưa thường xuyên; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo còn chậm...

Các đại biểu kiến nghị đoàn công tác đề xuất Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ củng cố, kiện toàn ổn định tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp và chỉ đạo sớm có chính sách đãi ngộ đặc thù cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Danh Cường – Phó Giám đốc sở Nội vụ, Trưởng Ban Ban Tôn giáo đánh giá cao sự nỗ lực của huyện Trực Ninh trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chính sách pháp luật về tôn giáo thời gian qua, đồng thời ghi nhận và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu làm căn cứ tham mưu UBND tỉnh, đề xuất TW tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách pháp luật về tôn giáo.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác