Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của UBND huyện Giao Thuỷ

Các đại biểu tham dự buổi làm việc đã có nhiều ý kiến thảo luận, đánh giá tình hình tín ngưỡng, tôn giáo, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện trong thời gian qua; những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và trao đổi một số vấn đề cần quan tâm trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, đề xuất các biện pháp, giải pháp thực tiễn trong quá trình áp dụng, thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là áp dụng Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ và các văn bản pháp luật liên quan tôn giáo để triển khai phù hợp với tình hình hoạt động tôn giáo tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Hải, Quyền Trưởng ban Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ đã đánh giá cao những kết quả đạt được của UBND huyện trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong thời gian qua; qua kết quả kiểm tra cho thấy tình hình tín ngưỡng, tôn giáo, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Giao Thuỷ luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm. Địa phương đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác tôn giáo để tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện; tập trung xem xét, giải quyết các nhu cầu tôn giáo đảm bảo đúng quy định pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo; ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương và đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Mạnh Hải, Quyền Trưởng ban Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của huyện để phản ánh đến cấp có thẩm quyền trong thời gian tới; đồng thời, đề nghị UBND huyện cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và tổ chức liên quan đối với công tác QLNN, quan tâm chỉ đạo nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời các vấn đề về đất đai, xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo...Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn ngày càng có hiệu quả, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ hơn, nhất là tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật liên quan tôn giáo để áp dụng, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tôn giáo trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Thay mặt UBND huyện, ông Cao Thành Nam - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện cảm ơn những ý kiến góp ý của các thành viên Đoàn kiểm tra và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý nhiều hơn nữa để các cấp, các ngành của thành phố thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng tốt hơn, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân cũng như đảm bảo công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác