Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo huyện Giao Thủy nhân Đại lễ Phật Đản PL 2559 - DL 2015.
Thượng tọa Thích Tâm Thiệu phát biểu cảm ơn

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chúc mừng tăng ni, tín đồ phật tử huyện Giao Thủy đón mùa Phật đản an lạc, hòa hợp, hạnh phúc; Đồng thời ghi nhận sự đóng góp quan trọng của Ban Trị sự Phật giáo huyện Giao Thủy và các tăng ni, tín đồ phật tử với sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh; Đồng chí Phó Bí thư mong các tăng ni, tín đồ phật tử, tiếp tục đồng hành, gắn bó với chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động nhân đạo, từ thiện, cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.


Thượng tọa Thích Tâm Thiệu thay mặt các tăng ni, phật tử huyện Giao Thủy cảm ơn sâu sắc sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh để các cơ sở Phật giáo và chức sắc trong các hoạt động tôn giáo được thuận lợi; Khẳng định trong thời gian tới, toàn thể các chức sắc, tăng ni, phật tử huyện Giao Thủy sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cấp Chính quyền, thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân đối với đất nước, tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng quê hương Nam Định ngày càng giàu mạnh, văn minh.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác