Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tôn giáo năm 2012
Đồng chí Bùi Đức Long, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu khai mạc lớp học.
$0 Đến dự có Đồng chí Bùi Đức Long, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo công tác tôn giáo của tỉnh chỉ đạo và khai mạc lớp học.Tham gia lớp bồi dưỡng có 250 học viên là cán bộ lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể liên quan; lãnh đạo quản lý, cán bộ làm công tác tôn giáo cấp huyện trong toàn tỉnh. Qua lớp bồi dưỡng các học viên được nghe Tiến sỹ Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ cập nhật các nội dung: Cập nhật thông tin mới về tôn giáo trên thế giới và trong nước; Hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam và cách ứng xử của chính quyền với hiện tượng tôn giáo mới; Điểm nóng tôn giáo và kinh nghiệm xử lý điểm nóng tôn giáo ở Việt Nam./.

Các tin khác