Nam Định bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành Phật giáo.

Dự và chỉ đạo hội nghị Thiếu tướng Lê Văn Trì, Phó cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Hoàng Long, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3; ông Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định, Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh; ông Trần Minh Thắng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Nam Định; Thượng tá Nguyễn Bá Thịnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Về phía Giáo hội Phật giáo có: Hoà thượng Thích Thanh Nghị – thành viên HĐCM TƯ GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Nam Định; Hoà thượng Thích Quảng Hà – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nam Định; Hoà thượng Thích Tâm Thiệu – UV HĐTS GHPGVN, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nam Định, cùng 250 chức sắc, nhà tu hành Phật giáo trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khái mạc, ông Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định cho biết, qua Hội nghị này, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành Phật giáo sẽ được phổ biến các kiến thức về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh, kết hợp phát triển kinh tế – xã hội và hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh; xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong tác chiến phòng thủ; nâng cao nhận thức, năng lực cho chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn. Qua đó, tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả trong tổ chức, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Các vị hòa thượng, tăng, ni, nhà tu hành được báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam; Bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; Dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Chủ trương, chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, v.v.. 

 Đại diện Tăng Ni, Phật tử tỉnh Nam Định, Hoà thượng Thích Quảng Hà phát biểu nhấn mạnh, những năm qua, Phật giáo tỉnh luôn thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, cùng các cấp và toàn dân xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, tích cực vận động tín đồ và nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia các phong trào thi đua yên nước như: phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, từ thiện xã hội, xây dựng nông thôn mới; phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, phong trào khuyến học, khuyến tài và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế. Hòa thượng tin tưởng, qua Hội nghị, chư tôn đức Tăng Ni trong tỉnh sẽ nắm bắt được những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta; quan điểm, chủ trương chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, từ đó nâng cao cảnh giác cách mạng, sinh hoạt tôn giáo ổn định theo đúng pháp luật, góp phần đảm bản an ninh trật tự, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác