Nam Đinh: Tổ chức tập huấn các quy định về hoạt động tôn giáo
Đ/c Nguyễn Danh Cường Phó Giám đốc Sở khai mạc lớp tập huấn

Đến dự có đồng chí Nguyễn Danh Cường, Phó giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Ban Tôn giáo, chỉ đạo và khai mạc lớp học. Tham gia lớp tập huấn có 230 đại biểu là công chức làm công tác Văn phòng thống kê kiêm công tác nội vụ của 229 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên của Ban Tôn giáo truyền đạt các nội dung về: Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo; Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo và hoạt động tín ngưỡng, các hình thức tôn giáo mới trên địa bàn tỉnh.


 

Qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị thêm những kiến thức về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo; về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo và những kinh nghiệm thực tế trong việc quản lý đối với các hình thức tôn giáo mới. Đồng thời nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác tôn giáo, bản lĩnh chính trị và khả năng xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về tôn giáo của nhà nước ta. Từ đó, các học viên sẽ vận dụng và phát huy những kiến thức đã được học để tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình tại cơ sở. 

 

Nguyễn Khuê

 

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác