Nghĩa Hưng: Hai Tôn giáo ký giao ước thi đua xây dựng phong trào “Ba an toàn” chung tay xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chỉ thị số 29 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo các tôn giáo, UBMTTQ từ huyện đến cơ sở đã kết hợp gắn kết với việc triển khai thực hiện các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Xây dựng khi dân cư 5 không”;phong trào “Ba an toàn”, “Xây dựng xứ họ tiên tiến”, ... Qua đó đã tập hợp đông đảo các tín đồ, chức sắc tôn giáo tham gia. Phong trào đã nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, kiềm chế và làm giảm các tệ nạn xã hội. Đồng thời MTTQ huyện còn tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào theo đạo vững mạnh, nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước với tôn giáo.

Từng bước cải thiện đời sống vật chất, nâng cao đời sống tinh thần của các tín đồ tôn giáo cùng nhau chung tay xây dựng nông thôn mới.

Các tin khác