Tập huấn công tác tôn giáo cho cán bộ hội phụ nữ.
Đ/c Nguyễn Văn Độ - PGĐ sở Nội vụ - Trưởng Ban Tôn giáo phát biểu khai mạc lớp học

Tham gia lớp tập huấn về công tác tôn giáo năm 2012 có trên 350 cán bộ, hội viên hội phụ nữ cấp cơ sở, từ 229 xã, phường, thị trấn; cán bộ, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ 10 huyện, thành phố Nam Định và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Học viên lớp tập huấn đã được nghe lãnh đạo Ban tôn giáo Chính phủ (Vụ trưởng vụ Pháp chế và Thanh tra), lãnh đạo Ban tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định truyền đạt những nội dung về: Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với tôn giáo; Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nam Định và Công tác vận động quần chúng tín đồ các tôn giáo.

Qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị thêm những kiến thức về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo; về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo và những kinh nghiệm thực tế trong việc vận động quần chúng tín đồ các tôn giáo. Đồng thời nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác tôn giáo, bản lĩnh chính trị và khả năng xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về tôn giáo của nhà nước ta. Từ đó, các học viên sẽ vận dụng và phát huy những kiến thức đã được học để tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình tại cơ sở./.

 

Các tin khác