Tập huấn nghiệp vụ cho công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo khu vực phía Bắc

Đây là nội dung tập huấn, bồi dưỡng thuộc Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026”.

Tham dự Lớp tập huấn có ông Cát Ngọc Trình, Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tôn giáo Chính phủ, 150 đại biểu là cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương và các tỉnh, thành phố phía Bắc; tỉnh Nam Định có 09 đồng chí tham gia (trong đó, Ban tôn giáo tỉnh Nam Định 02 đồng chí; Ban Dân vận tỉnh Uỷ: 07 đồng chí).

Ông Cát Ngọc Trình phát biểu khai mạc Lớp tập huấn

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 23-26/8, với các chuyên đề: Thông tin đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; Kỹ năng tiếp cận và xử lý thông tin trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; Công tác quản lý nhà nước đối với Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, tín ngưỡng và các hiện tượng tôn giáo mới; Công tác an ninh trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Bên cạnh đó, lớp tập huấn dành thời gian để học viên đi thực tế, tìm hiểu, trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo trong thực tiễn./. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác