Thư chúc mừng của Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ và Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về Tôn giáo

Trong thư, Thứ trưởng Bộ Nội vụ khái quát truyền thống vẻ vang của Ngành và ghi nhận những đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo cũng như trong công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc, tổ chức tôn giáo hoạt động theo phương châm “đồng hành cùng dân tộc”, góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Thứ trưởng cũng mong muốn toàn thể công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành trong tình hình dịch bệnh Covid hiện nay thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và cơ quan y tế về phòng chống dịch, coi việc “chống dịch như chống giặc”, coi thành công trong chống dịch là thành tích chào mừng Ngày truyền thống của Ngành./.

Toàn văn thư chúc mừng của Thứ trưởng


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác