Tọa đàm khoa học “ Thực trạng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo và nguồn lực tín ngưỡng, tôn giáo thúc đẩy phát triển bền vững tại Nam Định”

Tham dự buổi Tọa đàm còn có đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân Vân Tỉnh ủy, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh và cán bộ, công chức Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Nam Định.   Mở đầu buổi Tọa đàm, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Mai trình bày lý do, mục đích tọa đàm và mong muốn đại biểu tham dự chia sẻ, làm rõ một số nội dung như: Thực trạng về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đánh giá về công tác QLNN đối với tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nam Định, những thuận lợi và khó khăn; nguồn lực của tổ chức, cá nhân các tôn giáo khi tham gia vào hoạt động y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo, bảo trợ xã hội; những vấn đề đặt ra trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo nhằm thực hiện hiệu quả công tác QLNN về tôn giáo và phát huy nguồn lực của các tôn giáo trong việc phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

      Đồng chí Lại Văn Hiếu - Phó giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khái quát tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nam Định, những kết quả đạt được trong công tác QLNN về tín ngưỡng tôn giáo, những vấn đề đặt ra đối với công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương. Các đại biểu đại diện cho Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã chia sẻ, trao đổi và cung cấp thông tin về những kết quả đạt được trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo; những đóng góp của các tổ chức tôn giáo cho sự phát triển kinh tế, an sinh - xã hội…, bên cạnh đó là những vấn đề về đất đai liên quan đến tôn giáo, các hiện tượng tôn giáo mới…

      Phát biểu kết luận buổi Tọa đàm, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Mai thay mặt cho đoàn công tác của Viện nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hóa Phương Đông gửi lời cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương; đồng thời, đánh giá cao sự chuẩn bị cùng những ý kiến, thông tin chia sẻ của các đại biểu tham dự tọa đàm. Tiến sĩ cũng khẳng định các báo cáo, ý kiến nêu trên đã góp phần làm rõ hơn, sâu sắc hơn một số vấn đề về lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại Nam Định. Thông qua buổi buổi tọa đàm đã giúp các thành viên của đoàn công tác hiểu rõ hơn về thực trạng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo và nguồn lực tín ngưỡng, tôn giáo thúc đẩy phát triển bền vững tại Nam Định, đây là tiền đề quan trọng để  hoàn thiện Đề án, góp phần thực hiện tốt hơn nữa chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay.

Một số hình ảnh tại buổi toạ đàm

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác