Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội làm việc với Bộ Nội vụ về vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng

Đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2022, Bộ Nội vụ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về quản lý nhà nước, thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần bảo đảm hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định, đúng pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại cuộc làm việc với Bộ Nội vụ 

Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; đang lấy ý kiến các cơ quan về dự thảo Nghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, với nhiều nội dung, hình thức phong phú...

Các ý kiến trong Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cho rằng, nội dung báo cáo của Bộ Nội vụ cơ bản bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đã nêu khái quát tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, dự kiến một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2023. Tuy nhiên, báo cáo chưa chưa phản ánh sâu tình hình, vấn đề cần quan tâm liên quan tổ chức, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, cũng như những hạn chế, bất cập, nguyên nhân trong công tác quản lý nhà nước.

Bộ Nội vụ đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về quản lý nhà nước, thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần bảo đảm hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định, đúng pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã tập trung, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về tín ngưỡng tôn giáo; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, bảo vệ môi trường cho chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, với nhiều nội dung, hình thức phong phú; quan tâm công tác quản lý, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo tham gia phòng, chống dịch COVID-19, tổ chức hoạt động, sinh hoạt tôn giáo, các hội nghị thường niên, đại hội theo nhiệm kỳ, các hoạt động phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc... theo Hiến chương, điều lệ và quy định của pháp luật…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cơ bản thống nhất với các nội dung báo cáo về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ; cho rằng trong năm qua, tình hình tôn giáo, tín ngưỡng ở nước ta cơ bản ổn định, tích cực.

Bộ Nội vụ với tư cách là cơ quan tham mưu cho Đảng, Nhà nước về lĩnh vực này đã rất nỗ lực triển khai các hoạt động, giải quyết khéo léo các cụ việc trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên tinh thần đoàn kết, giữ vững ổn định, công bằng, bình đẳng đối với các tổ chức tôn giáo, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo phát triển lành mạnh./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác