Vận động Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Công văn nêu rõ: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện trọng đại đối với cử tri cả nước, trong đó có Tăng Ni, Phật tử và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Thành công của cuộc bầu cử sẽ góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Vì vậy, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, các chùa và cơ sở tự viện trong cả nước triển khai một số nội dung sau:

1. Phổ biến cho Tăng Ni, Phật tử và Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với đất nước; khẳng định rõ đây là công việc quan trọng của mọi tầng lớp Nhân dân, là nơi để cử tri, trong đó có Tăng Ni, Phật tử phát huy quyền làm chủ, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân trong cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền trong các buổi giảng pháp, các buổi lễ, các buổi sinh hoạt để động viên Tăng Ni, Phật tử và Nhân dân tích cực đi bầu cử đầy đủ vào ngày 23/5/2021. Hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử và sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú.

3. Hướng dẫn, vận động Tăng Ni, Phật tử và Nhân dân thường xuyên nêu cao cảnh giác, không nghe theo sự xúi giục, kích động, lôi kéo của các phần tử xấu; chủ động kịp thời thông tin tới các cơ quan chức năng và tham gia đấu tranh, phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực phản động phá hoại cuộc bầu cử.

4. Đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi đi bầu cử.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, các chùa và cơ sở tự viện trong cả nước quan tâm thực hiện góp phần để cuộc bầu cử diễn ra thành công và thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác