“Bản khai sinh 50 năm tuổi”

Ngày 28 tháng 9 năm 1972, Uỷ ban Hành chính tỉnh Nam Hà đã ban hành Quyết định số: 965/QĐ-TC về việc thành lập Trường phổ thông cấp 3 Thành phố Nam Định (Quyết định đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ - Sở Nội vụ tỉnh Nam Định, Phông số: 02 Hồ sơ số: 433).

Trải qua thời gian cùng với nhiều đổi thay do các yếu tố khách quan cùng với việc chia tách, sáp nhập, tái lập địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp huyện nên trường THPT Mỹ Lộc từ khi hình thành đến nay cũng cũng thay đổi tên gọi để phù hợp: Thành lập là trường cấp 3 Thành phố Nam Định, sau đó đổi tên thành trường PTTH Bình Lục C. Từ năm 1997, trường chính thức mang tên Trường THPT Mỹ Lộc cho đến nay.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường THPT Mỹ Lộc, Trung tâm Lưu trữ - Sở Nội vụ tỉnh Nam Định trân trọng giới thiệu đến quý độc giả Quyết định này./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác