Chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam, trân trọng giới thiệu 02 văn bản về Ngành Y tỉnh Nam Định thời kỳ Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng (1954)

Nhân dịp này, Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định trân trọng giới thiệu đến quý cơ quan, tổ chức, cá nhân hệ thống tổ chức phòng bệnh từ tỉnh xuống đến xóm của tỉnh Nam Định năm 1955 và Chỉ thị 271-VX ngày 20 tháng 8 năm 1957 của Ban Văn xã - Uỷ ban hành chính tỉnh Nam Định về việc quản lý, đăng ký những người đỡ đẻ tư, tiêm tư và chữa răng, trồng răng.


(Tờ số 48, hồ sơ 770, phông UBHC tỉnh Nam Định)

 (Tờ số 4, hồ sơ 777, phông Ủy ban hành chính tỉnh Nam Định)


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác