Hội nghị trao đổi nghiệp công bố, giới thiệu tài liệu
Bà Trần Việt Hoa - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III và đại diện phòng Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ đã giới thiệu các hình thức công bố giới thiệu tài liệu và thực tiễn hoạt động tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III. Về phía Trung tâm Lưu trữ Lịch sử Nam Định, bà Trần Thị Thu Hương - Giám đốc cùng toàn thể viên chức Trung tâm đã tham dự buổi làm việc. Hai bên đã thống nhất một số nội dung phối hợp công tác trong năm 2023.

Lãnh đạo, viên chức hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc.

Bà Trần Việt Hoa - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III trao tặng ấn phẩm lưu trữ cho Bà Trần Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Nam Định.

Bà Lâm Thị Bích Hường, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nam Định trình bày phương án công bố giới thiệu tài liệu lưu trữ.

Ông Mai Đức Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nam Định trình bày phương án công bố giới thiệu tài liệu lưu trữ.

Quang cảnh một góc buổi trao đổi, chia sẻ.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác