Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài liệu điện tử của Cộng hòa Pháp

Tham dự Hội thảo có ông Đỗ Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Phó trưởng Ban xây dựng Đề án; bà Mélanie Rebours – Chuyên gia Lưu trữ điện tử, Cục Lưu trữ Quốc gia Cộng hòa Pháp, Báo cáo viên chia sẻ kinh nghiệm; Thành viên Ban xây dựng Đề án và hơn 100 đại biểu đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh; các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.


Tại buổi làm việc, bà Mélanie Rebours đã giới thiệu sơ lược tình hình thực hiện lưu trữ điện tử và tài liệu lưu trữ điện tử của Cộng hòa Pháp: cơ sở pháp lý, cơ quan thực hiện, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lưu trữ điện tử, kinh phí dành cho hoạt động phát triển phần mềm; thu thập, xử lý và bảo hiểm dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử. 

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã tham gia ý kiến và thảo luận về giá trị pháp lý, bản sao của tài liệu điện tử; khung phân loại tài liệu lưu trữ điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lưu trữ tài liệu điện tử; nơi lưu giữ tài liệu lưu trữ điện tử; đào tạo nhân lực để thực hiện nhiệm vụ lưu trữ điện tử; bảo hiểm tài liệu lưu trữ điện tử.

Kết thúc Hội thảo, Phó Cục trưởng - ông Đỗ Văn Thuận đã cảm ơn những chia sẻ của Chuyên gia Pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ lưu trữ điện tử của Cộng hòa Pháp và mong muốn có nhiều hơn những chia sẻ về vấn đề này giữa hai nước.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác