Hội thảo Khoa học "Giải mật tài liệu lưu trữ"

Mục đích Tọa đàm khoa học nhằm đánh giá thực tiễn công tác giải mật tài liệu lưu trữ và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này tại các cơ quan, tổ chức. Nội dung Tọa đàm khoa học tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề: các quy định về giải mật và giải mật tài liệu lưu trữ; thực tiễn công tác giải mật tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; các giải pháp về giải mật tài liệu lưu trữ.

Tham dự Tọa đàm khoa học có khoảng 50 đại biểu và báo cáo viên là các cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ đại diện một số cơ quan Bộ, ngành trung ương; Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ của các đơn vị chức năng và sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; các nhà nghiên cứu, nhà khoa học…

Đây là diễn đàn khoa học để các nhà quản lý, các nhà khoa học và cán bộ làm lưu trữ trao đổi, chia sẻ thực tiễn công tác giải mật tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử và có những đề xuất, giải pháp hiệu quả về công tác này trong thời gian tới.

Buổi Tọa đàm khoa học đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

(Chương trình và Kỷ yếu Tọa đàm khoa học đính kèm).

chuongtrinhtoadamgiaimat-115942-250722-85.pdf

kyyeutoadamgiaimat-115942-250722-85.pdf

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác