Hội thảo khoa học “Quản lý tài liệu lưu trữ tư”

Tham dự Hội thảo có Cục trưởng Đặng Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Trần Trung Kiên, PGS.TS. Vũ Thị Phụng, Phó Chủ tịch Hội Văn thư - Lưu trữ Việt Nam và hơn 100 đại biểu và báo cáo viên là các cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ, giảng viên… đại diện Sở Nội vụ/Chi cục Văn thư - Lưu trữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Hội Văn thư - Lưu trữ Việt Nam, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam; Lãnh đạo Cục, công chức, viên chức các đơn vị chức năng và sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cùng các nhà nghiên cứu, nhà khoa học…

Hội thảo tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá thực tiễn công tác quản lý tài liệu lưu trữ tư và trao đổi, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này. Nội dung Hội thảo tập trung trao đổi một số vấn đề chung về tài liệu lưu trữ tư, lưu trữ tư; khái niệm quản lý tài liệu lưu trữ tư; thực tiễn quản lý tài liệu lưu trữ tư ở Việt Nam; kinh nghiệm quản lý tài liệu lưu trữ tư của Trung Quốc và Pháp; các giải pháp, kiến nghị về quản lý tài liệu lưu trữ tư… Kết quả Hội thảo đã đưa ra một số đề xuất đề xuất giải pháp quản lý tài liệu lưu trữ tư như hoàn thiện hệ thống thể chế về tài liệu lưu trữ; thực hiện các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ; xã hội hóa công tác lưu trữ tư; kiểm tra, khen thưởng, xử lý vi phạm; nghiên cứu và đào tạo tài liệu lưu trữ tư….

Đây là diễn đàn khoa học để các nhà quản lý, nhà khoa học và cán bộ lưu trữ tìm hiểu, trao đổi về tài liệu lưu trữ tư, kinh nghiệm quản lý tài liệu lưu trữ tư và cùng nhau đề xuất các giải pháp hiệu quả để quản lý hiệu quả hơn những tài liệu này, đặc biệt là vấn đề hoàn thiện các quy định về quản lý tài liệu lưu trữ tư trong Luật Lưu trữ sửa đổi, bổ sung.

Một số hình ảnh về Hội thảo:

Cục trưởng Đặng Thanh Tùng phát biểu tại Hội thảo.


Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Nga phát biểu tại Hội thảo.


PGS.TS. Vũ Thị Phụng ý kiến tham luận tại Hội thảo.


Chi cục trưởng Chi Cục Văn thư Lưu trữ Hà Nội Vũ Đức Tuyên ý kiến tham luận tại Hội thảo.


Quang cảnh Hội thảo.


Các đại biểu dự Hội thảo điểm cầu tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước chụp ảnh lưu niệm.

Tài liệu Hội nghị

  chuong-trinh-hoi-thao-12-11-163443-111121-30.pdf

ky-yeu-hoi-thao-12-11-163443-111121-87.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác