Hội thảo khoa học “Tài liệu lưu trữ trước năm 1975 đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh”

Mục đích và nội dung của Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng các tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức hình thành trước năm 1975 đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy giá trị khối tài liệu này.

      Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, 120 đại biểu và báo cáo viên là các cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ đại diện một số cơ quan Bộ, ngành trung ương; Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ của các đơn vị chức năng và tổ chức sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; các nhà nghiên cứu, nhà khoa học…

  Ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã khai mạc Hội thảo và quán triệt một nội dung  trọng tâm của Hội thảo.

Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với 15 báo cáo tham luận và các ý kiến của đại biểu Lưu trữ Lịch sử địa phương, Trung tâm Lưu trữ quốc gia, các nhà khoa học: xác định giá trị tài liệu lưu trữ trước năm 1975 đang bảo quản tại lưu trữ lịch sử, chia sẻ thông tin giữa các lưu trữ lịch sử trung ương và địa phương, số hóa tài liệu lưu trữ trước năm 1975 để đảm bảo an toàn và phát huy giá trị của tài liệu.

Kết thúc Hội thảo, bà Nguyễn Thị Nga - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo đã tiếp thu ý kiến của các các đại biểu, tổng hợp lại các nội dung và hứa sẽ nghiên cứu, đề xuất lên cấp trên ban hành Hướng dẫn cụ thể một số nội dung nhằm quản lý và phát huy giá trị khối tài liệu này trong thời gian tới.

     Hội thảo đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

      (Chương trình và Kỷ yếu Hội thảo xin mời xem tệp đính kèm dưới đây). https://luutru.gov.vn/tin-hoat-dong/thong-tin-ve-hoi-thao-khoa-hoc-%E2%80%9Ctai-lieu-luu-tru-truoc-nam-1975-dang-bao-quan-tai-luu-tru-lich-su-cap-tinh%E2%80%9D.htm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác