Nhân ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng, Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu Quyết định số 16-HĐBT ngày 22/2/1989 của Hội đồng Bộ trưởng được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác